POSLOVNI PLAN
POSLOVNI PLAN
Početna > Elaborat > Uzorčni primjeri

Mišljenja i iskustva korisnikov softvera Elaborat

"Elaborat vas oslobodi znatnog dijela rutinskih zadataka kod izrade studija ekonomske isplativosti ulaganja. Korištenje ovog visokokvalitetnog alata vam pruži više vremena za pažljivo procjeno ulaganja, što je i suština učinkovite politike ulaganja."

dr. Karlo Rolih
LUKA KOPER, d.d.


Poslovni-plan - informacije

Uzorčni primjeri rada sa programom ElaboratOtvorite projekt sa DEMO verzijom. Da bi vidjeli postupak izrade investicijskog elaborata, preuzmite demo verziju programa Elaborat. ZIP datoteku projekta spremite u mapu (C:\ELABO7\_ZIPI) i otvorite sa programom na slijedeći način:
  1. Na početni strani programa otvorite opciju Projekti.
  2. Odaberete opciju "Otvaranje ZIP datoteke" .
  3. Odaberete mapu C:\ELABO7\_ZIPI i datoteku sa projektom.
  4. Otvori se prozor "Otvaranje zip datoteke" - Potvrdite sa "OK".
  5. Otvori se prozor "Otvori projekt" - potvrdite sa "Da". (Ako vam se otvori i prozor za registraciju Filzip odaberite opciju "Continue" i "Cancel") Otvori se prozor "Obavijest broj 2" - Operacija je izvršena, potvrdite sa "OK".
  6. Sa opcijom "Izlaz" vratite se na početnu stranu.


Opcija "Početak" otvara glavni prozor. Prozori od 1 do 10 koriste se za upis podataka i prozori od 11 do 16 za izračun investicije. Prozori od 17 do 19 služe za opisivanje investicijskog projekta. Na donjem rubu prozora možete preklopiti na izračun po tekučim cijenama.

Upozorenje! Prije otvaranja novog projekata, sačuvajte postoječi projekt.

Uzorčni projekti:

Svaki uzorčni projekt je predstavljen u PDF i u ZIP, kojeg možete unositi u softver Elaborat.

Likvidnostni plan AKC d.o.o.

Plan likvidnosti za godinu 2011.

Plan likvidnosti 2011 | PDF
Plan likvidnosti 2011 | ZIP


Investicijski program: Kupnja pansiona Rustica I

Investicijski program za nabavu ugostiteljskog objekta - verzija I.

Kupnja pansiona Rustica I | PDF
Kupnja pansiona Rustica I | ZIP


Investicijski program: Kupnja pansiona Rustica II

Investicijski program za nabavu ugostiteljskog objekta - verzija II.

Kupnja pansiona Rustica II | PDF
Kupnja pansiona Rustica II | ZIPPoslovni načrt

Poslovni plan